Σας ενημερώνουμε ότι για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020, οι γονείς – κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς από τις 6 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2019.

Συνημμένα
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.docx)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.docx[ ]39 kB

Σχετ.:
1. Η με αριθμ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Τεύχος Β΄ 1371).
2. Η με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/2899/08-06-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Καστοριάς με θέμα : «Λειτουργία Μουσικού Σχολείου - Εισαγωγή μαθητών στην Α' τάξη Γυμνασίων Μουσικών Σχολείων».
3. Η με αριθμ. πρωτ.4613/06-06-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κοζάνης με θέμα : «Εισήγηση για αριθμό τμημάτων των Μουσικών Σχολείων της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης».
4. Η με αριθμ. πρωτ. 2400/06-06-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Φλώρινας με θέμα : «Εισήγηση για πλήθος τμημάτων στην Α’ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Αμυνταίου κατά το σχ. έτος 2018-2019».
5. Η με αριθμ. πρωτ. 181/07-06-2018 Πρόταση Μουσικού Σχολείου Καστοριάς.
6. Η με αριθμ. πρωτ. 628/06-06-2018 Πρόταση Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας
7. Η με αριθμ. πρωτ. 344/01-06-2018 Πρόταση Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 163/6-6-2018 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου
9. Τις πράξεις των Συλλόγων Διδασκόντων των Μουσικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας .


Αποφασίζουμε


Ορίζουμε τον αριθμό τμημάτων των Μουσικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για το διδακτικό έτος 2018- 2019 ως εξής:

Με απόφαση του Δημάρχου Νεστορίου κ. Πασχάλη Γκέτσιου τα μαθήματα στα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Νεστορίου, την Δευτέρα 14-01-2019 ,θα ξεκινήσουν στις 09:30.

Α Π Ο Φ Α Σ Η  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 9/2019

 

          Ο Δήμαρχος Νεστορίου Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενής καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας , αλλά και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για αύριο Παρασκευή 11/01/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Νεστορίου  , την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου  2019  λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ


Έχοντας υπόψη
1. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή μας,
2. Τα δελτία πρόγνωσης καιρικών φαινομένων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Ε.Μ.Υ., καθώς και έγκυρων διαδικτυακών τόπων πρόγνωσης καιρικών φαινομένων,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»


ΑΠΟΦΑΣΙΖEI


Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού, την Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019. Ο Βρεφικός και οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.