Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, σάς γνωρίζουμε ότι:
Α. Ορίσαμε ως Εξεταστικό Κέντρο, για τη διεξαγωγή του 32ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας - Ολυμπιάδα Χημείας 2018, το 3ο ΓΕ.Λ. Καστοριάς.
Στοιχεία Εξεταστικού Κέντρου:
Επωνυμία σχολείου: 3ο ΓΕ.Λ. Καστοριάς
Διευθυντής σχολείου: Παπαδόπουλος Αναστάσιος
Τηλέφωνο σχολείου: 2467022141
Αριθμός fax σχολείου: 2467022141
E-mail σχολείου: mail[at]3lyk-kastor[.]kas[.]sch[.]gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση σχολείου: Περιοχή Λιβάδια, Τ.Κ. 52100
Β. Ο κ. Νικολής Ευθύμιος, κλάδου ΠΕ04.02, εκπαιδευτικός του 3ου ΓΕ.Λ. Καστοριάς, ορίζεται ως Υπεύθυνος Συντονιστής για την οργάνωση και διεξαγωγή του 32ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας - Ολυμπιάδα Χημείας 2018, για τα σχολεία της περιοχής ευθύνης μας.
Γ. Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές θα προσέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο στις 8.30 π.μ. με τις ταυτότητες τους ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο.