Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, ανακοινώνουμε πρόγραμμα συνεντεύξεων (κατά αλφαβητική σειρά), των δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Καστοριάς.