Ηλεκτρονικό μήνυμα Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονιας:

Όσοι  εκπαιδευτικοί  υποβάλλουν  αίτηση  για  την  επιλογή  Διευθυντών Εκπαίδευσης και την στείλουν ταχυδρομικά, παρακαλούνται  να  επιλέξουν  τον  συντομότερο   τρόπο  αποστολής  και  να  ενημερώσουν τηλεφωνικά τη Διεύθυνση (Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια) παραλαβής.

Παρακαλούμε  όπως  ενημερώσετε  τους  εκπαιδευτικούς  αρμοδιότητάς  σας.