Σχετ.: Η αριθ. Πρωτ. 7200/10-2-2015 προκήρυξη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και του αναγραφόμενου σχετικού, προωθούμε την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Παρακαλούμε οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες για την ενυπόγραφη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας ευθύνης τους. Επισημαίνεται ότι η περίοδος υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται από σήμερα, Παρασκευή 11/12/2015 έως και την Τρίτη 15/12/2015.

Συνημμένα:   1. Προκήρυξη 2. Αίτηση