Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

......................................

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση-διάθεση των κάτωθι αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου ως εξής:

Συνημμένα
Download this file (ΨΒΟ846ΜΤΛΗ-ΡΘΡ.pdf)ΨΒΟ846ΜΤΛΗ-ΡΘΡ.pdf[ ]240 kB