Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.1 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄).
 2. Το άρθρο 15 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του Π.Δ. 100/97 για τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών.
 3. Την αριθ. Φ353.1/324/105657/Δ1 (Φ1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων… διδασκόντων»
 4. Την αριθ. 137201/ΓΔ5/25-8-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Τροποποίηση της υπ. … προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες»
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Υπολογισμός του εβδομαδιαίου ωραρίου των εκπαιδευτικών»
 6. Την αριθ. 76099/Δ2/11-5-2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» και την αριθ. Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου».
 7. Την αρίθ. πρωτ. 6706/6-9-2018 απόφαση του Περιφ/κού Δ/ντή Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Καστοριάς».
 8. Τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της περιφερείας μας.
 9. Την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας.
 10. Την αριθ. 14η/16-10-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.

αποφασίζουμε

Α) Επανατοποθετούμε προσωρινά την εκπαιδευτικό Γεωργιάδου Χρυσοβαλεντίνη, κλάδου ΠΕ11, από το 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς στο 1ο ΓΕΛ Καστοριάς.

Β) Διαθέτουμε εξολοκλήρου στα γραφεία της ΔΔΕ Καστοριάς την εκπαιδευτικό Κούση Σωτηρία, κλάδου ΤΕ02.01, από το ΕΠΑΛ Καστοριάς.

Γ) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ή στην Α΄/θμια εκπαίδευση Καστοριάς, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως εξής:

 1. Κυράνου Χριστίνα, κλάδου ΠΕ06, του ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού, με υποχρεωτικό ωράριο 20 ώρες για 6 αντί 8 ώρες στο Γυμνάσιο Οινόης, συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, από 18-10-2018.
 2. Μπέλλου Φανή, κλάδου ΠΕ80, του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς, με υποχρεωτικό ωράριο 20 ώρες για 2 ώρες (με Β΄ Ειδικότητα) στο Γυμνάσιο Οινόης, συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, από 18-10-2018.
 3. Ταυλαρίδου Ελένη, κλάδου ΠΕ80, του 3ου Γυμνασίου Καστοριάς, με υποχρεωτικό ωράριο 18 ώρες για 4 ώρες στο Γυμνάσιο Μανιάκων, συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, από 18-10-2018.
 4. Αναστασιάδου Βασιλική, κλάδου ΠΕ84, του 3ου Γυμνασίου Καστοριάς, με υποχρεωτικό ωράριο 20 ώρες για 3 ώρες στο Γυμνάσιο Βογατσικού συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, από 18-10-2018.
 5. Λιάμη Μιλτιάδη, κλάδου ΠΕ82, του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού, με υποχρεωτικό ωράριο 21 ώρες για 10 ώρες στο ΕΠΑ.Λ. Άργους Ορεστικού συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, από 18-10-2018.
 6. Αντωνιάδη Σάββα, κλάδου ΠΕ83, του Γυμνασίου Μανιάκων, με υποχρεωτικό ωράριο 20 ώρες για: α) 3 ώρες στο Γυμνάσιο Οινόης και β) 3 ώρες στο Γυμνάσιο Πενταβρύσου συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, από 18-10-2018.