Για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής
Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και των αναπληρωτών τους.

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

...........................................................

 

καλεί


τους ενδιαφερόμενους:


α) καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές ή ομότιμους καθηγητές ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Δ.Ε.Π.Π.Σ και αυτής του αναπληρωτή του,
β) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ελληνικού Α.Ε.Ι., με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ και της θέσης αναπληρωτή αυτού,
γ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ και της θέσης αναπληρωτή αυτού,
δ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ και της θέσης αναπληρωτή αυτού,
ε) Διευθυντές ή εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Πρότυπο Σχολείο για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ και της θέσης αναπληρωτή αυτού,

στ) Διευθυντές ή εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Πειραματικό Σχολείο για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ και της θέσης αναπληρωτή αυτού

να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (όπως το υπόδειγμα), η οποία θα επέχει τη θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ν.1599/1986 (Α’ 75) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 9-11-2020, ημέρα Δευτέρα μέχρι 13-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Για τις περιπτώσεις υπό στοιχεία ε) και στ) κρίσιμος είναι ο χαρακτηρισμός που φέρει ή έφερε η σχολική μονάδα κατά τον χρόνο τον οποίο υπηρέτησε ή υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος Διευθυντής ή εκπαιδευτικός σε αυτή.