Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης διεξάγει έρευνα με τίτλο «Δημοκρατικό Σχολείο για όλους», στο πλαίσιο της νέας τριετούς εκπαιδευτικής εκστρατείας που πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland, με τίτλο «Μιλώντας ελεύθερα, Μαθαίνοντας με ασφάλεια».
Η εκστρατεία αποσκοπεί στην ενίσχυση της δέσμευσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές στη σχολική ζωή και την κουλτούρα των σχολικών μονάδων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα διεξαχθεί με την εμπλοκή εκτεταμένου αριθμού δρώντων της εκπαίδευσης και θα παρέχει την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σχολικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που προωθούν τον ανοιχτό, χωρίς αποκλεισμούς διάλογο σε ασφαλή περιβάλλοντα μάθησης.
Σκοπός της εκστρατείας είναι να εντοπίσει και να κοινοποιήσει καλές πρακτικές από όλες τις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, προβάλλοντας εμπνευσμένα παραδείγματα του έργου που πραγματοποιείται καθημερινά από επαγγελματίες της εκπαίδευσης, μαθητές και γονείς για την δημιουργία ενός δημοκρατικού, χωρίς αποκλεισμούς σχολικού περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.