Διαθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά το διδακτικό έτος 2017-2018 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίασς, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού τουσς ωραρίου και μέχρι τη λήξη του εαρινού  εξαμήνου 2018Α, ως εξής: