1. Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2017-2018.

2. Δήλωση Τοποθέτησης 2017-2018.

3. Πίνακας ΣΚΑΕ-Εκπαιδευτικών (Ανακοινοποιημένος).

4. Υπόδειγμα Κατανομής Ειδικοτήτων-Ωρών 2017-2018.