Α) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης, που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως εξής:

...

 

Β) Ανακαλούμε τις διαθέσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως εξής:

....