1. υπ΄αριθμ. 7420/Ε2/19-01-2016  Υ.Α. που αφορά την πρόσληψη 69 αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης,

2. υπ΄αριθμ. 7412/Ε2/19-01-2016  Υ.Α. που αφορά την πρόσληψη 38 αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης κλ. ΠΕ02 & ΠΕ03.