Εκτύπωση

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018).
2. Το αριθ. πρωτ.: 44483/Ε3/16-3-2018 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ, έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με τους νέους κλάδους και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».


Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε


Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, παράγραφοι 1 και 2, του Ν 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018), το εκπαιδευτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς, υπάγεται στους νέους κλάδους και ειδικότητες, από 02-03-2018, μετά την ενοποίηση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων, ως ακολούθως:

Συνημμένα
Download this file (ΩΨΤ54653ΠΣ-0ΛΩ.pdf)ΩΨΤ54653ΠΣ-0ΛΩ.pdf[ ]2153 kB
Κατηγορία: Μόνιμοι
Εμφανίσεις: 210