Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά με την 3/ήμερη εκδρομή της Γ΄ Τάξης του Σχολείου μας στην Αθήνα με δύο (02) διανυκτερεύσεις.

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω μετακίνηση καλούνται τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού (Ι. Παμπουκίδη 3, Άργος Ορεστικό, Τ.Κ.52200, τηλ: 2467043388), υπόψη του Αναπληρωτή Διευθυντή κ. Αριστείδη Χατζή  κλειστή (σφραγισμένη) προσφορά μέχρι την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μ. μ.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.