ΣΧΕΤ.   : Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και μετακινήσεις  μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

                Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την 3/ήμερη εκδρομή μαθητών της Γ  τάξης   Γυμνασίου  του Σχολείου μας  στην Πάτρα. Η προσφορά κατατίθεται κλειστή (σφραγισμένη) στο Σχολείο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ.

1

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

Πάτρα

11 - 13 Μαΐου   2023

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές)

·         46 (-5)  μαθητές

 

·         6  συνοδοί καθηγητές

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Λεωφορείο

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή ημιδιατροφή)

·         Ξενοδοχεία (να αναφέρονται ονομαστικά) Α΄ ή Β΄ κατηγορίας,  στην πόλη της Πάτρας.

·         Δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα για μαθητές, μονόκλινα για συνοδούς

·         Με πρωινό

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,  παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)

·         Η μετακίνηση θα γίνει οδικώς από Καστοριά για Πάτρα   και επιστροφή. Περιήγηση στην Πάτρα και επίσκεψη στα αξιοθέατα. Ημερήσια εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία (ξενάγηση). Την 1η ή την 3η ημέρα  στάση και ξενάγηση στο Μεσολόγγι.

·          Εφαρμογή του προγράμματος της εκδρομής.

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή)

ΝΑΙ

 

8

ΑΣΦΑΛΙΣΗ COVID

ΝΑΙ

9

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Σε περίπτωση που  το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή, αν για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του, τότε θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια).

ΝΑΙ

(για όλους τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές)

 

Επίσης σε περίπτωση που ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητή ή μαθητών λόγω αποδεδειγμένης ανώτερης βίας ή αιφνίδιας ασθένειας, προβλέπεται η επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων.

10

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

11

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

12

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023

Ώρα 12:00

13

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023

Ώρα 12:30

 

                                                                                                                                       

              Η Διευθύντρια 

          Βαρβάρα Μπελερή