ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με την     4/ήμερη εκδρομή της Γ΄ Γυμνασίου σε Αθήνα-Πειραιά

Σχετ:   Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456 τ. Β΄/13-02-2020) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς (Αγίας Βαρβάρας 13, Καστοριά, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670-23431, υπόψη κ. Ελένη Ταυλαρίδου) σφραγισμένη προσφορά με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ , άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ, και με την αναγραφή του ειδικού αριθμού, ασφάλιση αστικής ευθύνης και όλα τα απαραίτητα πρωτότυπα πιστοποιητικά όπως προβλέπει η νομοθεσία, μέχρι την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023, ώρα 12:00 το μεσημέρι. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ώρα 13:00 της ίδιας ημέρας

 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα παραληφθούν από την  διευθύντρια, η οποία θα ορίσει επιτροπή καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, και παρουσία των εκπροσώπων των πρακτορείων εάν επιθυμούν, όπως προβλέπει ο νόμος, για να αξιολογηθούν και θα επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο σύμφωνα με το συμφέρον,  την ασφάλεια των μαθητών,  αλλά και την ποιότητα δεδομένων της εκδρομής.

 

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:                               

 1. Προορισμός διεξαγωγής της εκδρομής: Αθήνα-Πειραιάς (03) τρεις διανυκτερεύσεις .
 2. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: τέσσερις (04) ημέρες, τρεις (03) διανυκτερεύσεις, από Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 έως Τρίτη 7 Μαρτίου 2023.
 3. Αναχώρηση: από Καστοριά Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, με λεωφορείο για Αθήνα-Πειραιά.
 4. Επιστροφή: από Αθήνα-Πειραιά Τρίτη 7 Μαρτίου 2023, με λεωφορείο για Καστοριά.
 5. Αριθμός μετακινουμένων: Περίπου σαράντα τέσσερις (44) μαθητές (κατά προσέγγιση) και τρεις  (03) συνοδοί καθηγητές.

 

Επίσης:

 • Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά το όνομα και η κατηγορία των ξενοδοχείων.
 • Τα δωμάτια για τους μαθητές να είναι δίκλινα ή τρίκλινα ή τετράκλινα και για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς  μονόκλινα.
 • Το ημερήσιο πολιτιστικό ή άλλο πρόγραμμα των μετακινουμένων (περιηγήσεων, ξεναγήσεων, εκδηλώσεων κλπ.) σέ διάφορες περιοχές καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου και χωρίς χρονικούς και χιλιομετρικούς περιορισμούς θα καλύπτεται από το λεωφορείο και έμπειρο οδηγό που θα είναι στην διάθεση των εκδρομέων σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.
 • Είναι υποχρεωτική η επαγγελματική ασφάλιση αστικής ευθύνης και η Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, για τις οποίες θα ελεγχθεί η εγκυρότητα από τον ΗΑΤΤΑ, καθώς και η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ όλων, (μαθητών - καθηγητών), που καλύπτει όλα τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας ή θετικότητας COVID
 • Στην περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμμετοχής μαθητών ή μη έγκρισης της εκδρομής ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας κάθε καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στους συμμετέχοντες μαθητές και συνοδούς.
 • Σε περίπτωση που ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητή ή μαθητών λόγω αποδεδειγμένης ανώτερης βίας ή αιφνίδιας ασθένειας, προβλέπεται η επιστροφή των αναλογούντων χρημάτων
 • Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.
 • Δέσμευση του γραφείου Γενικού τουρισμού για την έκδοση ατομικής απόδειξης για κάθε μαθητή ως προϋπόθεση καταβολής των χρημάτων.

 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

 

Η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια

 

 

Ελένη Ταυλαρίδου