ΘΕΜΑ  : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για 5/ήμερη ή 6/ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Μεσοποταμίας σε σύμπραξη με το ΓΕΛ Νεστορίου στο Βουκουρέστι – Σόφια.

ΣΧΕΤ.: Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών/μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

 ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να καταθέσουν στο Γενικό Λύκειο Μεσοποταμίας Καστοριάς σφραγισμένη προσφορά συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα  πιστοποιητικά μέχρι την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Διευθυντή από την επιτροπή αξιολόγησης αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρίστανται στη διαδικασία.

 Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας αναφέρουμε τα εξής:

 

1

ΣΧΟΛΕΙΟ

   ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  – σύμπραξη με ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ 

5 διανυκτερεύσεις /6 ημέρες ή 4 διακυκτερεύσεις / 5 ημέρες (Σόφια: 1 διανυκτέρευση, Βουκουρέστι: 4 ή 3 διανυκτερεύσεις )

 6 ή 7/2/2023 -  11/2/2023                 

Αναχώρηση από Μεσοποταμία, άφιξη σε Μεσοποταμία έως 22:00

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

     17 μαθητές

      3 συνοδοί καθηγητές

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

     -

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

     ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 -Το λεωφορείο μετακίνησης θα πρέπει να διαθέτει κλιματισμό, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας. Πρέπει να προσκομισθούν στο σχολείο ασφαλιστήρια συμβόλαια του λεωφορείου, φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, όπου και να φαίνεται αν υπάρχει σχετικός έλεγχος από ΚΤΕΟ.

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ-

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  • Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων στο κέντρο Βουκουρεστίου και Σόφιας, που  θα αναφέρεται ονομαστικά στην προσφορά και με ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος
  • Δωμάτια τρίκλινα ή τετράκλινα για μαθητές, μονόκλινα για συνοδούς 
  • Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο).  Αν μειώνει το κόστος, είναι δυνατή η παροχή δείπνου σε άλλο χώρο από αυτόν του ξενοδοχείου, αρκεί να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς

-Να υπάρχει επιβεβαίωση για διαθεσιμότητα δωματίων υπέρ του ταξιδιωτικού γραφείου που καταθέτει την προσφορά

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα, παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)

  • Ημερήσια εκδρομή ΣΙΝΑΪΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ-ΚΑΡΠΑΘΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ-ΜΠΡΑΣΟΦ,
  • προτάσεις για επισκέψεις με αναφορά σε τιμή εισόδου και τυχόν έξτρα χρεώσεις,
  • ξεναγός σε όλες τις περιηγήσεις-επισκέψεις

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

ΝΑΙ

8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ COVID-19

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητών λόγω αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας, να προβλέπεται ρητά η επιστροφή των αναλογούντων χρημάτων

9

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΝΑΙ

10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ, δημοτικού φόρου)

ΝΑΙ

 Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

                                                                           Ο Διευθυντής

                                                                  

                                                                           Κωνσταντίνου Βασίλειος