ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για 5/ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ’ Λυκείου στην Ιταλία.

ΣΧΕΤ.   : Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και μετακινήσεις  μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

 

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την 5/ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολείου μας στην Ιταλία με τέσσερις (04) διανυκτερεύσεις. Η παραπάνω εκδρομή θα περιλαμβάνει τους προορισμούς στην Ιταλία, της Φλωρεντίας και της Ρώμης, τις μετακινήσεις από το Άργος Ορεστικό προς τους παραπάνω προορισμούς τις μετακινήσεις μέσα στις πόλεις και την επιστροφή στο Άργος Ορεστικό. 

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω μετακίνηση καλούνται τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο σχολείο μας ΓΕΛ Άργους Ορεστικού (Παύλου Μελλά 2, Τ.Κ.52200 Άργος Ορεστικό, τηλ: 2467044544), υπόψη του Διευθυντή κ. Δημητρίου Τσατσαρώνη κλειστή (σφραγισμένη) προσφορά μέχρι την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ.