ΣΧΕΤ.   : Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και μετακινήσεις  μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

 

                Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την 4/ήμερη εκδρομή μαθητών του Ευρωπαϊκού Μουσικού Συνόλου της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου του Σχολείου μας  στην Χίο. Η προσφορά κατατίθεται κλειστή (σφραγισμένη) στο Σχολείο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση της εκδρομής ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα θα δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, τα οποία θα ισχύουν κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2022, για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων.

      

1

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

ΧΙΟΣ

14 –17 Σεπτεμβρίου   2022

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές)

·         15  μαθητές

 

·         2  συνοδοί καθηγητές

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Λεωφορείο - Αεροπλάνο

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή ημιδιατροφή)

·         Ξενοδοχεία (να αναφέρονται ονομαστικά) Α΄ή Β’ Κατηγορίας στην πόλη της  Χίου

·         Δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα για μαθητές, μονόκλινα για συνοδούς

·         Με / χωρίς ημιδιατροφή

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,  παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)

·         Η μετακίνηση θα γίνει οδικώς από Καστοριά για Θεσσαλονίκη, αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη για Χίο και επιστροφή με τον ίδιο τρόπο. Συμμετοχή του σχολείου μας στο φεστιβάλ «ΝέΟΙ Ομηρίδες»

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή)

ΝΑΙ

 

8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Σε περίπτωση που  το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή, αν για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του, τότε θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια).

ΝΑΙ

(για όλους τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές)

 

Επίσης σε περίπτωση που ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητή ή μαθητών λόγω αποδεδειγμένης ανώτερης βίας ή αιφνίδιας ασθένειας, προβλέπεται η επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων.

9

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

11

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τετάρτη, 6  Ιουλίου 2022

Ώρα 10:30

12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη, 6  Ιουλίου 2022

Ώρα 11:30

 

                                                                                                                                       

       Η Διευθύντρια  του Σχολείου

          Βαρβάρα Μπελερή