Το 1ο Γυμνάσιο ΄Αργους Ορεστικού προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα στις 06-08 Μαίου 2020. Θα συμμετάσχουν τριάντα επτά (37) +/- 2 (δύο) μαθητές και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές. 

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω μετακίνηση καλούνται τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 1ο Γυμνάσιο  Αργους Ορεστικού Καστοριάς

Το Γυμνάσιο Κορησού προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα στις 12,13,14-03-2020, σε σύμπραξη με τα Γυμνάσια Βογατσικού, Οινόης και Νεστορίου. Θα συμμετάσχουν συνολικά σαράντα επτά (47) μαθητές/τριες και των τεσσάρων σχολείων και πέντε (05) συνοδοί καθηγητές.

 

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω μετακίνηση καλούνται τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με

ΘΕΜΑ «Προκήρυξη για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς/από τις Βρυξέλλες, Βέλγιο»

Σχετ.: Το Άρθρο 5 της αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ  681 Β΄/06-03-2017)

               

 

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Εργαστηριακό Κέντρο Καστοριάς σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00.

Οι προσφορές

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1o  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

Καστοριά: 31-01-2020

Αρ. Πρωτ.: Φ23/8

 

Ταχ. Δ/νση             :  Χλόη,

                                  52100 Καστοριά

Πληροφορίες        : Ευαγγέλου Γλυκερία

Τηλ.& Fax              : 24670-27046

Email                       :