Σας ενημερώνουμε ότι ακυρώνεται η προκήρυξη της πολυήμερης εκδρομής του 2ου Γενικού Λυκείου Καστοριάς που αναρτήθηκε την Παρασκευή 11/10/2019 για Βιέννη, Πράγα, Βελιγράδι κατά το διάστημα 4-9 Δεκεμβρίου 2019 και επιφυλασσόμαστε για νέα προκήρυξη το συντομότερο δυνατόν.

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Ε. Κωστούλας

  Καλούνται τα ταξιδιωτικά γραφεία που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σχετικά με την εν λόγω εκδρομή που θα πραγματοποιήσει το Σχολείο μας, να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές.

Ο διαγωνισμός δεν είναι απαραίτητα μειοδοτικός και θα συνεκτιμηθούν η τιμή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η προσφορά κατατίθεται κλειστή το αργότερο μέχρι και την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί παρακάτω στο Μουσικό Γυμνάσιο