Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με την 6/ήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στην Κρήτη .

Σχετ:       Υ.Α. 33120/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ 681 τ. Β΄/06-03-2017) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς/από τη Θεσσαλονίκη»

 

Σχετ.: Υ.Α. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 με θέμα «Εκδρομές ? Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 3ο Γυμνάσιο

 

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς/από το ΠΑΡΙΣΙ, ΓΑΛΛΙΑ»

Σχετ.: Το Άρθρο 5 της αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ  681 Β΄/06-03-2017)

               

 

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 3ο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τα τμήματα Γενικής Παιδείας της B΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιήσουν ημερήσια εκπαιδευτική  εκδρομή στη Θεσσαλονίκη,  στον Άγιο Δημήτριο και στο Βυζαντινό Μουσείο    στο  πλαίσιο του  μαθήματος της Ιστορίας  και    Θρησκευτικών   στις   03/12/2019. 

Μετάβαση και επιστροφή οδικώς Άργος Ορεστικό ? Θεσσαλονίκη  ? Άργος Ορεστικό.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν  80