ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς/από τη Θεσσαλονίκη»

Σχετ.: Υ.Α. 3120/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ.681 τ. Β/06-09-2017)   με θέμα «Εκδρομές ? Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

 

 ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει  ημερήσια «εκπαιδευτική εκδρομή», της Α΄,´ô, τάξης στην Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον  με μετακινήσεις σε εκπαιδευτικούς προορισμούς στην πόλη της Θεσσαλονίκης σε όλη την διάρκεια της εκδρομής. Ημερομηνία:  20/02/2020 και ώρα 07:00. Θα συμμετέχουν 126 +/-5 μαθητές και επτά (7) συνοδοί καθηγητές.

Η εκδρομή θα γίνει  οδικώς από Καστοριά ? Θεσσαλονίκη και επιστροφή.

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί

Συνημμένα:
Download this file (Πρόσκληση Θεσσαλονίκη.doc)Πρόσκληση Θεσσαλονίκη.doc[ ]80 kB

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει  ημερήσια «εκπαιδευτική εκδρομή», της Α΄,´ô, τάξης στην Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον  με μετακινήσεις σε εκπαιδευτικούς προορισμούς στην πόλη της Θεσσαλονίκης σε όλη την διάρκεια της εκδρομής. Ημερομηνία:  20/02/2020 και ώρα 07:00. Θα συμμετέχουν 126 +/-5 μαθητές και επτά (7) συνοδοί καθηγητές.

Η εκδρομή θα γίνει  οδικώς από Καστοριά ? Θεσσαλονίκη και επιστροφή.

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για 4/ήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο

ΣΧΕΤ.   : Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017) με θέμα «Εκδρομές ? Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

                Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την