Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς ? Ειδικός Φορέας 1019-206-9922600, μέχρι και το μήνα Μάιο του 2022, που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Καστοριάς.

Συνημμένα:
Download this file (6ΔΟΙ46ΜΤΛΗ-ΠΩΔ.pdf)6ΔΟΙ46ΜΤΛΗ-ΠΩΔ.pdf[ ]263 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς ? Ειδικός Φορέας 1019-206-9922600, μέχρι και το μήνα Απρίλιο του 2022, που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Καστοριάς.

Συνημμένα:
Download this file (ΡΒΑΛ46ΜΤΛΗ-ΑΗΤ.pdf)ΡΒΑΛ46ΜΤΛΗ-ΑΗΤ.pdf[ ]262 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς ? Ειδικός Φορέας 1019-206-9922600, μέχρι και το μήνα Μάρτιο του 2022, που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Καστοριάς.

Συνημμένα:
Download this file (Ω5ΞΒ46ΜΤΛΗ-6ΚΩ.pdf)Ω5ΞΒ46ΜΤΛΗ-6ΚΩ.pdf[ ]262 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς ? Ειδικός Φορέας 1019-206-9922600, μέχρι και το μήνα Φεβρουάριο του 2022, που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Καστοριάς.

Συνημμένα:
Download this file (ΨΙΗΛ46ΜΤΛΗ-ΟΚ1.pdf)ΨΙΗΛ46ΜΤΛΗ-ΟΚ1.pdf[ ]263 kB