Εκτύπωση
Κατηγορία: Αξιολόγηση μαθητών/τριών ΓΕ.Λ.

Στο ΦΕΚ Α΄ 15/10-02-2017 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 8/2017 με θέμα: Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 ?Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου? (Α΄ 74).

Εμφανίσεις: 606