Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσιεύει νέα έκθεση με τίτλο:  Teaching and learning in schools in Europe during the Covid-19 pandemic’ («Η εκπαίδευση στα σχολεία της Ευρώπης κατά την πανδημία του COVID-19»)

Τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης COVID-19 είχαν αναμφίβολα μεγάλη επίπτωση στη σχολική και μαθητική κοινότητα. Αν και συνολικό lockdown των σχολικών μονάδων δεν συντελέστηκε σε πολλές περιπτώσεις ή είχε περιορισμένη διάρκεια, η ταχύτατη μετάβαση στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη) ή σε έναν συνδυασμό, αποκάλυψε μεγάλες διαφορές στο επίπεδο χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και σε επίπεδο ψηφιακής επάρκειας σχολείων και δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και μαθητών.

Συνημμένα:
Download this file (ΔΤ_Teaching__learning_in_schools_in_Europe_during_the_pandemic.docx)Δελτίο Τύπου[ ]52 kB