Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στοχεύοντας να ενισχύσει τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων ενόψει των ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών και να αναβαθμίσει τις ψηφιακές δεξιότητες μαθητών και εκπαιδευτικών λόγω της υγειονομικής κρίσης του Covid-19 εξασφάλισε:

  • Την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία Cisco HELLAS Α.Ε., μετά από νέα δωρεά της εταιρείας στο ελληνικό Δημόσιο.
  • Δωρεάν λογαριασμό ψηφιακής αίθουσας για όλους τους εκπαιδευτικούς.
  • Δωρεάν πρόσβαση για όλους τους μαθητές όλων των βαθμίδων στην πλατφόρμα Cisco Webex Meetings.


Στόχος της συμφωνίας αυτής είναι η απρόσκοπτη εφαρμογή της Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις όπου προκύπτει ανάγκη, βάσει των επιδημιολογικών και επιστημονικών δεδομένων.