ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Νεστορίου κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος

Έχοντας υπόψη:

Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες - ΠΑΓΕΤΟΣ, που επικρατούν στο Δήμο μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έναρξη λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεστορίου, την Πέμπτη 03-03-2022 στις 10:00 π.μ.

Συνημμένα:
Download this file (SKMBT_C28022030213480.pdf)Απόφαση[ ]179 kB