Σας ενημερώνουμε ότι η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες για εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου:

Έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις:

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


καλεί για υποβολή αιτήσεων στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2022-2023 (Z’ φάση) με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του Πίνακα, τους παρακάτω υποψηφίους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με την αρ.109153/Κ5 (ΦΕΚ 4771/τ.Β/12-09-2022)

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών μας στα Ανώτατα Ιδρύματα, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες υποψηφίους που κατάφεραν με τις επιδόσεις τους να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μετά από μια δύσκολη σχολική χρονιά μέσω πανδημίας, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τόσο στους μαθητές μας, όσο και στους γονείς τους για την στήριξη που τους πρόσφεραν, αλλά και

Σχετ. : Η υπ’ αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)
Σας υπενθυμίζουμε το με αρ. πρωτ. Φ10α/33909/Δ4/24-03-2022 έγγραφό μας με θέμα: «Ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022». Επισημαίνεται ότι το έτος 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας και στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου δημιούργησε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 για τη χώρα