Ανοίξτε το άρθρο για να δείτε την Απόφαση του Προγράμματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους 2023.