Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2022.

1.Σχετικά με την οργάνωση των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2022 (9-13 Σεπτεμβρίου), σας διαβιβάζουμε το συνημμένο Δελτίο Τύπου με το αναλυτικό πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ.

2.Σχετικά με τις επαναληπτικές εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2022 (14-23 Σεπτεμβρίου), τα Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ορίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

3.Σχετικά με τις επαναληπτικές εξετάσεις των Μουσικών Μαθημάτων «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» ΚΑΙ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΏΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΏΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

Οδηγίες για τα 2 Ε.Κ. και το Β.Κ. των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2022.
I) Για τον Πρόεδρο του Β.Κ

ΙΙ) Για τους Προέδρους των ΛΕΕ του 26ου ΓΕΛ Αθηνών-Μαράσλειο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και του 2ο ΓΕΛ Νεάπολης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης για τις επαναληπτικές εξετάσεις των ΓΕΛ

Συνημμένα : Δελτίο Τύπου με το αναλυτικό πρόγραμμα, όπως ανακοινώθηκε στις 29-8-2022