ΚΕΦ. 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦ. 2 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΚΕΦ. 3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΕΦ. 4 ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» ΚΑΙ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»

ΚΕΦ. 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

Κεφ. 6 Βαθμολογικά Κέντρα μόνο για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση».

ΚΕΦ.7 Λειτουργία του ΕΚ για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», καταστάσεις παρόντων ? απόντων και αυτοκόλλητα.