Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 109846/12-9-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο από 30-5-2022 αίτημα του Επιστημονικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «eκπ@ιδευτικός κύκλος» και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ.48/08-09-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2022-2023, την διεξαγωγή του 11ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης» που διοργανώνεται από τον Επιστημονικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «eκπ@ιδευτικός κύκλος» σε συνεργασία με το ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά/Καλλιτεχνικά/Εκκλησιαστικά/Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια) όλων των τάξεων σε όλη τη χώρα και στα Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού . Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edugate.minedu.gov.gr / → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→Διαγωνισμοί.
Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.
Συν:1 αρχείο pdf