Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 92844/Δ2/26-07-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο από 30-05-2022 έγγραφο του Ιδιωτικού Γυμνασίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40/21-07-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 6ο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής στην Αγγλική Γλώσσα με τίτλο “Fears are not for tears” που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου-Λυκείου «ΔΕΛΑΣΑΛ»: http://www.gymlyk.delasalle.gr. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν επίσης με email ή τηλεφωνικά.
Παράταση ή αλλαγές στις ημερομηνίες που αφορούν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου-Λυκείου «ΔΕΛΑΣΑΛ» http://www.gymlyk.delasalle.gr. Η Τελετή Βράβευσης των Νικητών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τον Απρίλιο 2023. Μετά το τέλος του διαγωνισμού όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης https://forms.gle/bfEEPPAHfdM7qKHw5. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2310-673252 (εσωτερική γραμμή 11) με την υπεύθυνη του διαγωνισμού, κ. Ευαγγελία Καμπούρη.