Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 127791/Δ2/08-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 53/07-10-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του 3ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Χορωδιών «Τάσος Παππάς» για το σχολικό έτος 2021-22 που διοργανώνει η Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης (X.Α.Ν.Θ) σε συνεργασία με το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - Κ.Ω.Θ., την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.