Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. ΓΓΑΒΕΕΑ 3940/01-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.Π.ΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια του υπ? αριθμ.Φ.15/121833/Δ2/28-09-2021 εγγράφου μας με θέμα : «82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ», για το σχολικό έτος 2021-2022» και λαμβάνοντας υπόψη το  υπ?αριθμ.1042/30-09-2021 έγγραφο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και των ειδικών πρωτοκόλλων που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων, ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021,εντός σχολικού ωραρίου και συγκεκριμένα τις δυο τελευταίες ώρες, με την ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και ενός μαθηματικού.

Σχετικά με τη διεξαγωγή της επόμενης φάσης του 82ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά «Ο Ευκλείδης»,και της Εθνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.