Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/69396/10-6-2021 αιτήματός σας, σχετικά με την έγκριση του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικών ικανοτήτων «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τάξεων Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε' και ΣΤ' Δημοτικού Σχολείου και των τάξεων Α΄, Β΄, και Γ΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022 και ο οποίος θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου 2022.