Παρακαλώ ενημερωθείτε από την συνημμένη εγκύκλιο.

 

Δ.Δ.Ε.  Καστοριάς