Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μεσολογγίου, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων, δημιούργησε και υποστηρίζει δύο καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Εργαστήριων Δεξιοτήτων είτε στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων αλλά και στο πλαίσιο της διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.

A. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα "ΠΑΝΔΗΜΙΑ: να το δούμε ως ευκαιρία" παρακαλούνται να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής έως και την Παρασκευή 14 Οκτώβρη 2022, συμπληρώνοντας τη φόρμα:
https://forms.gle/LRWY2L4JdsYTqf5N7
B. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα "ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Τέχνη για τη ζωή" παρακαλούνται να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής έως και την Παρασκευή 14 Οκτώβρη 2022, συμπληρώνοντας τη φόρμα:
https://forms.gle/JawxfpuDyB6WVhWCA