Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Έχοντας υπόψη:

.................................................................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε για το σχολικό έτος 2021-2022, δυο (2) θέσεις στη Β΄Γυμνασίου, έξι (6) θέσεις στη Γ΄ Γυμνασίου, επτά (7) θέσεις στην Α΄ Λυκείου και οκτώ (8) θέσεις στη Β΄ Λυκείου.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09:00.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς έως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.