Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς
Έχοντας υπόψη:

......................................................

Προκηρύσσει
Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω είκοσι οκτώ (28) θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της ΔΔΕ Καστοριάς και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων επιλέγονται και τοποθετούνται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή. Όσοι τοποθετούνται εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι πίνακες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα καταρτιστούν, θα ισχύσουν από την κύρωσή τους μέχρι την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωση, οι δε υποψήφιοι, που θα περιληφθούν σ’ αυτούς, θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις, που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής ως Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων υποβάλλουν αιτήσεις αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς στα τηλέφωνα: 2467055221 -203-217.
Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενυπόγραφη αίτηση και ηλεκτρονικά αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη κατά την υποβολή της.

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς

Ευγενία Μαρνέρη