ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(γωνία οδών Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου, 2ος όροφος)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος ( www.egve.gr )
Χορηγός: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 2 Δεκεμβρίου 2022, χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της νέας δημοτικής βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης (γωνία οδών Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου, 2ος όροφος) και θα περιλαμβάνει: ειδικές εισηγήσεις - στρογγυλές τράπεζες, 6 εξειδικευμένα σεμινάρια και ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short και full paper). Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί Δίπλωμα Συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512 - Διεύθυνση internet, www.egve.gr