Απαντώντας στο από 08-06-2021 αίτημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας που αφορά έγκριση του Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 70/29-12-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εν λόγω Φεστιβάλ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Ειδικού Γυμνασίου, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ., Ειδικού Λυκείου, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), όλης της χώρας, για τη σχολική χρονιά 2021-2022. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.
Ο