Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί στην:
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Στη Καστοριά στα πλαίσια του Έργου LED «Χαράσσοντας το δρόμο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια σχολεία και τη διάδοση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme Greece - Albania 2014-2020». Σας καλούμε να παρευρεθείτε στην Ημερίδα την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021, 18:00-19:30, στο 2ο Λύκειο Καστοριάς, στην Αίθουσα Παρουσιάσεων του Κέντρου LED.

Δυνατότητα Διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας Webex στο σύνδεσμο: https://bit.ly/3m8iPSy    Πληροφορίες: https://dmaked.pde.sch.gr/index.php/draseis/imerides-ekdiloseis