Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας τους Πόλους Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί και η διάρκεια τους θα είναι περίπου μία ώρα.