ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ

Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση.
Σας ενημερώνουμε ότι από 4-4-2022 μέχρι και 8-4-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΔΕ.

Η Διευθύντρια της Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

..................................

Αποφασίζουμε


Α) να παραμείνουν ως υπεράριθμοι, στις σχολικές μονάδες, όπου έχουν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ Α΄:

 ............................

 

Η Διευθύντρια της Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.........................................................................

Αποφασίζουμε


τον χαρακτηρισμό ως ονομαστικά υπεράριθμου του Γρηγορίου Ζέζου, ειδικότητας ΠΕ84, που είχε οργανική θέση στο ΚΕΣΥ Καστοριάς η οποία καταργήθηκε.