Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος, των αναγραφόμενων σχετικών, και λόγω μη ευρισκόμενων στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ14.04, επανακοινοποιούμε το κοινοποιηθέν, με προηγούμενες Αποφάσεις μας, ένα (1) οργανικό κενό, κλάδου ΠΕ14.04, στο ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού,  ως ένα (1) οργανικό κενό, κλάδου  ΠΕ18.12.

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α)    Πίνακα άρσης ονομαστικών υπεραριθμιών (προηγούμενου έτους)

β)    Πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ανά σχολική μονάδα (τρέχοντος έτους).

γ)    Πίνακα με τα οργανικά κενά, κατά ομάδα σχολείων, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2016.

δ)    Δήλωση τοποθέτησης  των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των οργανικών κενών των σχολικών μονάδων της

Α. Σας αποστέλλουμε: i) αναμορφωμένο πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις (όπως διαμορφώθηκαν μετά την τοποθέτηση των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών) κατά σχολική μονάδα, κλάδο ή ειδικότητα και ii) ονομαστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας για την κάλυψη των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων.

Β. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων του αναμορφωμένου πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις ....

να υποβάλουν

Σε συνέχεια του αντικείμενου του θέματος, της αναγραφόμενης σχετικής εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών του οικείου ΠΥΣΔΕ, κοινοποιούμε το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων ? ενεργειών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, το οποίο έχεις ως εξής:

Συνημμένα:
Download this file (Χρονοδιάγραμμα.doc)Χρονοδιάγραμμα.doc[ ]55 kB