ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ

Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση.
Σας ενημερώνουμε ότι από 4-4-2022 μέχρι και 8-4-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΔΕ.