Η Διευθύντρια της Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.........................................................................

Αποφασίζουμε


τον χαρακτηρισμό ως ονομαστικά υπεράριθμου του Γρηγορίου Ζέζου, ειδικότητας ΠΕ84, που είχε οργανική θέση στο ΚΕΣΥ Καστοριάς η οποία καταργήθηκε.